Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Zabawie

Aktywna przerwa

Aktywna Przerwa  realizowana jest w ramach programu „Trzymaj formę”

 1. Cele :
  Celem zajęć organizowanych w czasie przerw lekcyjnych jest:
  a) oddziaływanie wychowawcze poprzez:
  - wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad współżycia zespołowego, kształtowanie
  samodyscypliny,
  - rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz kolegów,
  - kształtowanie potrzeby podporządkowania się uczniom określonym regułom gier i zabaw poprzez ukazywanie negatywnych skutków nieprzestrzegania ustalonych zasad,
  - propagowanie zasad „czystej gry” (fair play),
  - przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym,
  - rozwijanie wiary we własne siły, przełamywanie lęków i obaw,
  - rozbudzanie zainteresowań aktywnością ruchową, motywowanie do aktywności ruchowej w wybranej (ulubionej) dziedzinie,
  b) kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku.
  c) kształtowanie właściwości koordynacyjnych ze szczególnym naciskiem na precyzję, rytmiczność i celowość ruchu
  d) kształtowanie umiejętności ruchowych przydatnych w grach sportowych
  e) rozwijanie i utrwalanie zainteresowań sportowych uczniów poprzez wpajanie zasad i techniki wykonywania ruchu
  f) wdrażanie uczniów do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych.
   
 2.  Adresaci:
  W zajęciach uczestniczą uczniowie   z kl. IV –VIII. Uczniowie którzy otrzymali uwagę za złe zachowanie w ostatnim tygodniu w zajęciach nie biorą udziału.
 3. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu na długich przerwach. W zależności od  pogody będą odbywać się na „Orliku” lub sali gimnastycznej.
 4. Harmonogram:
 5. Poniedziałek: PIŁKA NOŻNA –Kl.VI –VIII, Chłopcy
 6. Środa: SIATKÓWKA – KL.V – VIII. ,Dziewczęta, Chłopcy
 7. Piątek:(tenis stołowy , piłka nożna, siatkówka, koszykówka do wyboru)

Koordynator: Tadeusz Wróbel

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny