Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Zabawie

Doradca zawodowy

 ,,Wybierz zawód, który lubisz a nigdy nie będziesz musiał pracować"

Konfucjusz

Zadania  szkolnego doradcy zawodowego

  • udzielanie informacji edukacyjnej i zawodowej,
  • pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego,
  • przedstawienie możliwości nabywania kwalifikacji zawodowych w trakcie nauki w szkole;
  • wskazywanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych w systemie pozaoświatowym,
  • kształtowanie umiejętności poruszania się na rynku pracy / poszukiwanie i utrzymanie pracy oraz radzenie sobie w sytuacjach trudnych: poszukiwanie pierwszej pracy, bezrobocie, mobilność zawodowa, ograniczenia zdrowotne/,
  • kształtowanie umiejętności świadomego wyboru i poszukiwania pracy,
  • kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno- zawodowego i kontynuacji nauki w szkołach wyższych, szkołach policealnych lub w systemie kształcenia ustawicznego.

Doradca zawodowy: Agnieszka Kucmierz

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny