Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Zabawie

Psycholog

Rola i zadania psychologa szkolnego

 Specyfika pracy psychologa w szkole polega na dużej różnorodności, co wymaga od psychologa szerokiego spektrum umiejętności i podejmowanych działań. Mają one charakter: diagnostyczny, terapeutyczny, psychoedukacyjny, wychowawczy, profi­laktyczny, interwencyjny, mediacyjny i organizacyjny. Zadania podejmowane przez psychologaw szkole są złożone, gdyż dotyczą ucznia, zespołu klasowego oraz nauczy­cielii rodziców. Wszystkie służą – w bliższej czy dalszej perspektywie – budowaniu dobrych relacji w szkole.

Prawne podstawy pracy psychologa w placówkach oświatowych: nadrzędnymi dokumentami wyznaczającym zadania psychologa pracującego w szkole jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dodatkowo, na poziomie szkoły zadania psychologa wyznaczają dokumenty regulujące pracę szkoły, takie jak Statut szkoły oraz szkolny program wychowawczo- profilaktyczny.

Czym zajmuje się psycholog szkolny?

 • diagnozą potencjalnych możliwości ucznia;
 • analizą przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia;
 • działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się problemów;
 • doradztwem w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu
 • współpracą z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane
  z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury);
 • współpracą z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc
  w rozwiązywaniu konfliktów klasowych);
 • współpracą z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp.;
 • organizowaniem warsztatów mających na celu m.in. rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy asertywnej.

Kto może się zgłosić?

Uczeń, gdy:

 1. ma trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami;
 2. nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany);
 3. w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia mu dobre funkcjonowanie;
  Rodzic, gdy:
 4. nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania;
 5. chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.
  Nauczyciel, gdy:
 6. doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie;
 7. szuka nowych form pomocy mających swoje swe źródło w psychologii.

Psycholog szkolny - Edyta Šulo

Godziny pracy psychologa szkolnego

PONIEDZIAŁEK

8.00-11.00 (3g.)

WTOREK

8.00-10.00 (2g.)

ŚRODA

15.00-16.00-tel. (1g.)

CZWARTEK

 

X

PIĄTEK

10.15-13.15 (3g.)

13.15-14.15 (godziny konsulatacji dla uczniów i rodziców - co 2 tygodnie)

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny