Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Zabawie

Biblioteka+

Biblioteka+ to międzyprzedmiotowy projekt realizowany w Publicznym Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Zabawie w roku szkolnym 2017/2018. Celem nadrzędnym, który przyświecał działaniom podejmowanym w ramach projektu było oswajanie dzieci z książkami. Do współpracy przy realizacji przedsięwzięcia zaprosiliśmy nauczycieli z brzeskiej Filii Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie. Pracownicy zaprzyjaźnionej placówki przeprowadzili w naszej szkole zajęcia z teatrzykiem Kamishibai oraz rozgrywki w Oil City – grę promującą przedsiębiorczość. Nasi uczniowie brali ponadto udział w warsztatach z projektowania zakładek do książek i odwiedzili siedzibę Biblioteki Pedagogicznej, gdzie uczyli się tworzenia ekslibrisów i kaligramów. Przy okazji wyjazdu do Brzeska szósto- i piątoklasiści odwiedzili Muzeum Regionalne oraz kirkut. Rodzice uczniów mieli możliwość wziąć udział w prelekcji na temat wychowania przez czytanie wygłoszonej przez p. Alicję Koźmińską - kierownik brzeskiej Biblioteki. Wymiernym efektem projektu jest półka bookcrossingowa – nasz szkolny punkt wymiany książek, z którego mogą korzystać zarówno dzieci, jak i dorośli.

OPIEKUNOWIE PROJEKTU:   Maria Woźniak, Marek Czaja

CELE PROJEKTU:

1. Rozbudzanie postaw czytelniczych wśród dzieci.

2. Oswajanie dzieci z książką i biblioteką.

3. Popularyzowanie wiedzy o książce.

4. Aktywizowanie czytelnictwa.

5. Włączanie rodziców w proces kształtowania postaw czytelniczych.

6. Integrowanie grupy przez wspólną pracę i zabawę.

CZAS REALIZACJI:

Rok szkolny 2017/2018

FORMY REALIZACJI:

NAZWA BLOKU TEMATYCZNEGO

DZIAŁANIA

UWAGI

1. Pismo

- poznawanie historii pisma, rodzajów i historii alfabetów

- warsztaty
- zajęcia w ramach lekcji historii

- wycieczka do Muzeum Regionalnego w Brzesku
- zwiedzanie kirkutu w Brzesku

2. Tekst

- teatrzyk bajek Kamishibai  dla przedszkolaków

- edytory tekstu

- poznawanie najstarszych gatunków literackich

- redagowanie własnych tekstów literackich w związku z konkursami literackimi

- zajęcia prowadzone przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Brzesku
- zajęcia komputerowe
- zajęcia w ramach lekcji języka polskiego

3. Książka

- historia książki, formy książek
- kaligramy
- własnoręczne tworzenie zakładek do książek

- „Wychowanie przez czytanie”

- bookcrossing

 

- warsztaty

- zajęcia w Bibliotece Pedagogicznej w Brzesku, wystawa prac

- prelekcja dla rodziców

- współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Brzesku

4. Biblioteka

- pierwsze biblioteki, biblioteka kiedyś i dziś
- o przechowywaniu książek
- katalogi biblioteczne
- systemy biblioteczne i biblioteki dostępne online
- pomoc w codziennej pracy bibliotekarza
- ekslibris – czym jest, przykłady, tworzenie ekslibrisu biblioteki szkolnej
- udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych

- rozgrywki w Oil City

- wykład
- warsztaty

- biblioteka szkolna
- warsztaty

- biblioteka szkolna

- zajęcia w Bibliotece Pedagogicznej w Brzesku, wystawa prac

- biblioteka szkolna
- zajęcia prowadzone przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Brzesku

 

FORMY PREZENTACJI:

- Wystawa prac uczniów,
- Sprawozdania z realizacji działań zamieszczane na stronie Zespołu Szkół w Zabawie,
- Materiały udostępnianie na profilach facebookowych Zespołu Szkół w Zabawie oraz Biblioteki Pedagogicznej w Brzesku.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny