Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Zabawie

Klub Małego Wolontariusza

Klub Małego Wolontariusza działa w naszej szkole od października 2013r. Jest wspólnotą całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym – ludziom i zwierzętom.

Cele i zadania Klubu:

  • zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz zaangażowanie ich świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomocą innych;
  • wspieranie inicjatyw Szkolnego Koła Caritas;
  • kształtowanie postawy opartej na empatii, życzliwości, serdeczności, tolerancji i szacunku do człowieka;
  • niesienie bezinteresownej pomocy
  • uwrażliwienie uczniów na potrzeby i cierpienie ludzi i zwierząt;
  • kształtowanie umiejętności działania zespołowego;
  • rozwijanie zainteresowań;
  • angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym;
  • promocja idei wolontariatu w lokalnej społeczności;
  • współpraca z Fundacją „Zmieńmy Świat” w Tarnowie oraz z „Azylem dla psów i kotów”.

Ze względu na młody wiek wolontariuszy w Klubie dominuje wolontariat akcyjny czyli pojedyncze, krótkotrwałe projekty, które trwają od jednego do kilku dni.

Członkowie Klubu nie są obojętni na potrzeby bezbronnych i porzuconych zwierząt. Wiosną i jesienią organizują zbiórkę karmy dla kotów i psów pod hasłem „Paka Dla Zwierzaka”. Intensywnie włączają się w różnorodne akcje charytatywne organizowane przez Szkolne Koło Caritas.

Opiekun Klubu Małego Wolontariusza – Renata Broda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny