Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Zabawie

Szkolne Koło CARITAS w Zabawie

Opiekunowie - nauczyciele: Lucyna Bogdanowicz, Monika Pławecka

Asystent kościelny: ks. Sebastian Sójka

Zarząd: Natalia Sitko, Magdalena Małek, Jakub Garncarz


Koło jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas.

Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, przykazania miłości bliźniego.

Zadania Szkolnego Koła Caritas

 • pogłębianie znajomości oraz szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu Bożym,
 • dążenie, przez pracę nad sobą do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka,
 • mobilizowanie młodzieży do stawiania sobie wysokich wymagań,
 • kształtowanie osobowości katolika i Polaka,
 • budowanie postawy odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę,
 • troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej,
 • uwrażliwianie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy,
 • krzewienie w środowisku szkolnym ducha czynnej miłości bliźniego,
 • podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym, rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie,
 • organizowanie pomocy potrzebującym , biednym, samotnym, chorym, wykluczonym społecznie,
 • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz inne organizacje istniejące w parafii, na terenie której działa Koło, zwłaszcza pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych.

Nasze działania:

 1. Odwiedziny seniorów w Domu Opieki u „Wronów”w Zabawie.
 2. Odwiedziny i integracja z niepełnosprawnymi w Ośrodku Opiekuńczo- Rehabilitacyjnym w Jadownikach.(od 2011 r.)
 3. Adopcja na odległość (od 2009 r.) - „Przez adopcje stali się naszymi kolegami”- wspieranie nauki i życia dzieci ze szkoły w Kamuli (Uganda).
 4. Szlachetna Paczka.(od 2010 r.)   
 5. „Na świętego Walentego okaż szczodrość serca swego” oraz „Wielkie pączkowanie = dobra pomnażanie, czyli przez pączek do serca".       
 6. Tworzymy od serca - twórczość artystyczna i wypieki na cele charytatywne. Zbiórka na chorego Adasia - 2016r, p. Daniela S. – 2017r., Justyny 2018 ,Marcina 2019
 7. Orkiestra dla Orkiestry  - włączanie się w WOŚP.
 8. Wspieranie akcji Klubu Małego Wolontariusza „Paka dla Zwierzaka”.
 9. ”Serce w placaku - kierunek Ukraina” – pomoc ubogim na Ukrainie.
 10. Odwiedziny chorych i samotnych w parafii.
 11. Wsparcie budowy hospicjum Via Spei w Tarnowie.
 12. Akcje doraźne, pomoc ofiarom kataklizmów( powódź w Polsce, trzęsienie ziemi na Haiti) 
 13.  „Be Africa’- wspomaganie budowy szpitala w Republice Środkowoafrykańskej.
 14.  Wsparcie finasowe wykupienia domu przez panią Janinę z Siedlca.
 15.  Czytanie młodszym uczniom przez wolontariuszy SKC  Listu do dzieci  Jana Pawła II .
 16. Udział w akcji  Re- Misja czyli zbiorka książek dla szpitalnych oddziałów onkologicznych.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny