Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Zabawie

Szkolny Konkurs Ortograficzny „ Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT”

Od wielu lat organizujemy dla uczniów klas IV – VI Szkolny Konkurs Ortograficzny pod hasłem „Z ortografią za pan brat”. Cele konkursu są następujące:

● wyłonienie Szkolnego Mistrza Ortografii;

 • sprawdzenie znajomości  zasad ortograficznych oraz umiejętności ich zastosowania;

• podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych uczniów;

• motywowanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu poprawności językowej;

• popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień;

• integracja społeczności szkolnej.

PRZEBIEG KONKURSU:  Konkurs składa się z dwóch etapów:  klasowego oraz finałowego. W I etapie konkursu udział biorą wszyscy uczniowie z poszczególnych klas. Etap klasowy przeprowadza nauczyciel uczący języka polskiego w danej klasie. Do etapu finałowego zakwalifikowanych zostaje po 4 uczniów z każdej klasy. W finale uczestniczą uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów. Kompetencje ortograficzne uczestników są sprawdzane w formie dyktand, tekstów z lukami, rebusów, krzyżówek itp. Nad regulaminowym przebiegiem konkursu czuwa jego organizatorka. Prace konkursowe sprawdzone są przez nauczycieli języka polskiego.

 SPOSÓB SPRAWDZANIA PRAC (dotyczy dyktanda): • błędy ortograficzne pierwszego stopnia: ó-u, ż-rz, h-ch, wielka i mała litera, „nie” z czasownikami, przymiotnikami, rzeczownikami; • błędy ortograficzne drugiego stopnia: zmiękczenia, pisownia zakończeń ą, ę, głoski dźwięczne i bezdźwięczne, przestawianie i opuszczanie liter; • dwa błędy drugiego stopnia traktujemy jako jeden błąd ortograficzny; • opuszczenie całego wyrazu traktujemy jak błąd ortograficzny pierwszego stopnia; • cztery błędy interpunkcyjne traktujemy jak jeden  błąd ortograficzny.

NAGRODY:  Zostaną przyznane dyplomy dla wszystkich uczestników etapu finałowego oraz inne nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. 

Organizator konkursu: Agnieszka Pabian

 

Rok szkolny 2022/2023

Rok szkolny 2021/2022

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny