Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Zabawie

Wprowadzenie podstaw programowania

Temat innowacji pedagogicznej: Wprowadzenie podstaw programowania w klasach I -III i IV - VI szkoły podstawowej w oparciu o Projekt Podstawy Programowej przedstawiony przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej

 1. Na zajęcia z podstaw programowania planuje się przeznaczyć 8-10 godzin z rocznego ramowego planu zajęć. Pozostałe 20-26 godzin rocznego ramowego planu zajęć będą realizowane zgodnie z obecnie obowiązującą podstawą programową.
 2. W ciągu cyklu trzyletniego (klasy I -III SP, klasy IV – VI SP) proponuje przeznaczyć od 25 do 30 godzin ramowego planu zajęć.
 3. Środowisko, w którym uczniowie będą poznawać podstawy programowania to Baltie 3.

Czas trwania innowacji: wrzesień 2016 - czerwiec 2019

Prowadzący innowację: Agnieszka Kucmierz

Cele -  klasy I-III SP

Uczeń zapoznaje się z wybranym środowiskiem programowania:

 • Pojęcie sceny (150 pól w 10 wierszach i 15 kolumnach);
 • Banki przedmiotów (elementy sceny);
 • Tryb budowania, tworzenie obrazów i napisów z przedmiotów;
 • Zapisywanie prac w pliku.

Uczeń poznaje tryb programowania:

 • Pojęcia: program, obszar roboczy, polecenie, wykonanie programu;
 • Pierwszy program – sterowanie postacią na scenie przy pomocy poleceń: „idź jedno pole”, „obróć się w lewo”, „obróć się w prawo”;
 • Pojęcie komentarza, krótki opis czynności postaci – wprowadzanie od początku nawyku pisania komentarzy;
 • Wprowadzenie pojęcia powtórzeń w celu zmniejszenia ilości poleceń;
 • Tworzenie obrazka, historyjki przy użyciu programowania (tryb programowania), postać oprócz poruszania się tworzy obrazy na scenie;
 • Tworzenie projektu – połączenie trybu budowania z trybem programowania;
 • Tworzenie prostych animacji;
 • Mapa sceny (współrzędne pól sceny);
 • Pojęcie literału;
 • Przenoszenie („teleportowanie”) postaci lub przedmiotów na scenie bez użycia poleceń „idź”;
 • Tworzenie ramek z przedmiotów (prostokąt, kwadrat), zastosowanie podwójnie zagłębionych powtórzeń;

·         Pojęcie pomocnika (procedury) bez parametrów oraz wykorzystanie pomocnika do tworzenia łatwego programu.

Uczeń programuje w wybranym środowisku:

(poszerza i rozwija wiedzę oraz umiejętności zdobyte w klasach I -III, poznaje nowe pojęcia i zdobywa nowe umiejętności związane z programowaniem)

 • Pojęcia: stałej, zmiennej globalnej („szuflada”), zmiennej lokalnej („koszyk”);
 • Poszerzenie znajomości pojęcia literał, rozróżnianie typów wartości literału (liczba całkowita, ciąg znaków – napis);
 • Stosowanie polecenia pętli „for” w celu zamalowania lub przeszukania jednego wiersza lub jednej kolumny sceny;
 • Stosowanie polecenia pętli „for” z podwójnym zagłębieniem w celu zamalowania lub przeszukania całej sceny (albo części sceny);
 • Poszerzenie znajomości pojęcia „pomocnika” (procedury) o pojęcie parametru (zmienna lokalna – „koszyk”) i stosowanie „pomocnika” z parametrem w zadaniach;
 • Stosowanie polecenie warunkowego „if” w prostych zastosowaniach, np.: zadania z przeszukiwaniem wiersza, kolumny, sceny pozwalają określić rodzaj (numer) przedmiotu lub jego lokalizację (współrzędne);
 • Tworzenie obrazów lub napisów z przedmiotów z wykorzystaniem zmiennych;
 • Poznanie algorytmu sortowania bąbelkowego bez użycia komputera np. z wykorzystaniem klocków lego;
 • Stosowanie polecenie pętli „while” na przykładzie wcześniej poznanego algorytmu sortowania bąbelkowego;

Cele - klasy IV - VI SP

Uczeń programuje w wybranym środowisku:

 • Pojęcia: stałej, zmiennej globalnej („szuflada”), zmiennej lokalnej („koszyk”);
 • Poszerzenie znajomości pojęcia literał, rozróżnianie typów wartości literału (liczba całkowita, ciąg znaków – napis);
 • Stosowanie polecenia pętli „for” w celu zamalowania lub przeszukania jednego wiersza lub jednej kolumny sceny;
 • Stosowanie polecenia pętli „for” z podwójnym zagłębieniem w celu zamalowania lub przeszukania całej sceny (albo części sceny);
 • Poszerzenie znajomości pojęcia „pomocnika” (procedury) o pojęcie parametru (zmienna lokalna – „koszyk”) i stosowanie „pomocnika” z parametrem w zadaniach;
 • Stosowanie polecenie warunkowego „if” w prostych zastosowaniach, np.: zadania z przeszukiwaniem wiersza, kolumny, sceny pozwalają określić rodzaj (numer) przedmiotu lub jego lokalizację (współrzędne);
 • Tworzenie obrazów lub napisów z przedmiotów z wykorzystaniem zmiennych;
 • Poznanie algorytmu sortowania bąbelkowego bez użycia komputera np. z wykorzystaniem klocków lego;
 • Stosowanie polecenie pętli „while” na przykładzie wcześniej poznanego algorytmu sortowania bąbelkowego;
 • Programowanie robota (sterowanie robotem za pomocą programu) – zajęcia w zależności od możliwości szkoły, zajęcia te mogą odbywać się na informatyce lub na zajęciach technicznych.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny